Βιομηχανικά και αρωματικά φυτά

Πλεονεκτήματα

 • Επιταχύνει την ανάπτυξη.
 • Αυξάνει την παραγωγή.
 • Βελτιώνεται η ποιότητα.
 • Επιμηκύνει την παραγωγή.
 • Προστατεύει από αντίξοες συνθήκες.
 • Επιτυγχάνεται η πρωιμότητα της παραγωγής.
 • Ενδυναμώνει τους αμυντικούς μηχανισμούς.
 • Μειώνεται η χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων λιπασμάτων.

Αποτρέπει από

 • μύκητες
 • βακτήρια
 • έντομα

Πότε ψεκάζουμε

 • Κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.
 • Πριν την ανθοφορία.
 • Κατά την ανθοφορία.
 • Πριν την συγκομιδή.

Τρόπος εφαρμογής και αναλογίες:

Διαφυλλικός ψεκασμός:

Οι αναλογίες είναι 1:100 στα 100L νερό 1L EcoPlant.

Σε αδύναμες καλλιέργειες  μπορούμε να εφαρμόσουμε μία πιο ισχυρή δοσολογία 1:50, δηλαδή σε 50L νερό 1L EcoPlant.