Ενημέρωση

Καλλιέργεια της ελιάς με την χρήση Ecoplant και κόστος ανά δέντρο

Η καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα είναι η κυριότερη δενδρώδης καλλιέργεια, καταλαμβάνοντας το 87%. Καλλιεργείται ευρέως, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα με διάφορες ποικιλίες επιτραπέζιων και ελαιοποιήσιμων ελιών. Είναι δέντρο υπεραιωνόβιο με ιστορία χιλιάδων ετών. Η οικονομία πολλών περιοχών βασίζεται στην καλλιέργεια της, παράγοντας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές αρίστης ποιότητας.

 

Το Ecoplant είναι ένα προϊόν εργαλείο για κάθε ελαιοκαλλιεργητή ερασιτέχνη και επαγγελματία που θα σας λύσει τα χέρια.

 

Αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό τα χημικά σκευάσματα και μειώνει κατά πολύ τη χρήση λιπασμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά χωρίς άλλα σκευάσματα σε βιολογικές καλλιέργειες. Είναι 100% βιολογικό προϊόν και δε χρειάζεται μετρά προφύλαξης κατά την χρήση του καθώς επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την τελευταία μέρα πριν την συγκομιδή, διότι δεν αφήνει υπολείμματα στο παραγόμενο προϊόν.

Πλεονεκτήματα

 • Επιταχύνει την ανάπτυξη των δέντρων.
 • Προκαλεί έντονη ανθοφορία, καρπόδεση και καρποκράτηση.
 • Αυξάνει τη μάζα και το βάρος του καρπού.
 • Αυξάνει την παραγωγή και την περιεκτικότητα σε λάδι.
 • Επιτυγχάνεται η πρωιμότητα της παραγωγής.
 • Προστατεύει τα δέντρα από τον παγετό.
 • Μειώνεται η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.
 • Βοηθάει το δέντρο να ριζώσει βαθύτερα, ώστε να απορροφάει καλύτερα τα στοιχεία του εδάφους (και λιπασμάτων που υπάρχουν στο έδαφος) και να μη διψά σε περιόδους ξηρασίας.
 • Τα δέντρα αποκτούν έντονο σκούρο πράσινο χρώμα λόγω της έντονης δραστηριότητας της φωτοσύνθεσης και παραγωγής ενέργειας.

 

Αποτρέπει από

 • Κυκλοκόνιο- Κερκόσπορα- Καρκινώματα- Γλοιοσπόριο- Βερτησύλιο Καλόκορη- Βάμβακα- Πυρηνοτρίτη- Δάκο κ.α.

Τρόπος εφαρμογής Συστήνεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς και ριζοπότισμα.

Αναλογίες Διαφυλλικούς ψεκασμούς 1:100 έως 1:50 Ριζοπότισμα 1:25  

Πότε χρησιμοποιείτε

 • Το χειμώνα μετά τη συγκομιδή.
 • Πριν την ανθοφορία.
 • Μετά την ανθοφορία.
 • Στη καρποφορία πριν την συγκομιδή 1-2 φορές.

 

Η συνολική ποσότητα EcoPlant  που απαιτείται για κάθε δέντρο για όλη την διάρκεια του έτους είναι 200-300ml μοιρασμένο στις προτεινόμενες εφαρμογές. Το κόστος για κάθε δέντρο είναι 2-3€ για όλη την διάρκεια του έτους.